Srpski poslovni klub
  • Srpski
  • Slovenački
MISIJA, CILJI IN AKTIVNOSTI SRBSKO SLOVENSKEGA POSLOVNEGA KLUBA PDF natisni E-pošta

MISIJA Srbsko Slovenskega poslovnega kluba


  • Izmena izkušenj med posamezniki in gospodarskimi subjekti na poslovnem in na ostalih področjih
  • Utrjevanje in poglabljanje poslovnega sodelovanja gospodarstvenikov Slovenije in Srbije
  • Medsebojno spoznavanje in druženje v okviru kluba.

 

CILJI Srbsko Slovenskega poslovnega kluba


  • Zbiranje srbskih gospodarstvenikov v Sloveniji in potencialnih slovenskih investitorjev v eno

združenje

  • Olajševanje in poenostavljanje sodelovanja med srbskimi podjetji v Sloveniji in slovenskimi investitorji
  • Spoznavanje slovenskih podjetij s katerimi je vzpostavljeno sodelovanje in s potencialnimi člani

Srbsko Slovenskega  poslovnega kluba, da se kraju spoznajo z aktualnimi projekti ter, da najdejo

odgovarjajoče  partnerje ali, da pri nas poiščejo in dobijo vse potrebne informacije in predloge

 

AKTIVNOSTI Srbsko Slovenskega poslovnega kluba


  • Organizacija in izvajanje strokovnih predavanj, seminarjev in  svetovanj, predvsem na področju tržne

ekonomije, zakonodaje, uspešnih projektov, kulturnih in športnih srečanj

  • Predstavljanje posamičnih gospodarskih in drugih subjektov